Slide background
Pistis ry on vuonna 1988 perustettu Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian
oppiaineryhmän opiskelijoiden ainejärjestö. Pistis on kreikkaa ja tarkoittaa uskoa.