Yhdistys

Pistis on perustettu vuonna 1988 ja sen ensisijaisena tehtävänä on toimia jäsentensä edunvalvojana sekä pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista järjestämällä erilaista toimintaa ja pitämällä yhteyttä eri yhteistyötahojen kanssa.

Pistiksen hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa seuraavalle toimikaudelle.