Kysely Kirkon omista opinnoista

Kuopiossa käsitellään toukokuussa piispainkokouksessa seminaarin ”Kirkon omat opinnot” – kokonaisuutta 21.5 (kts. alla oleva esitys).

Kyse on toistaiseksi vain esityksestä, eikä mitään ole päätetty, joten piispat toivovat nyt meidän opiskelijoiden kertovan omia mietteitämme:

– Mitä ajattelet ”Kirkon omat opinnot” -kokonaisuudesta?

– Mitkä osa-alueet koet tärkeänä, mitkä vähemmän tärkeänä?

– Jos esitys toteutetaan, miten ”Kirkon omat opinnot” -käytännössä opiskelijoiden kannalta olisi realistista toteuttaa?

– Mikä sinun mielestäsi on ortodoksisen seminaarin päätehtävä?

Voit kertoa vapaasti mietteistäsi myös muulla tavalla kuin kysymyksiin vastaten.

Vastaukset voi lähettää osoitteeseen tuukka.rantanen@ort.fi – välitän ne eteenpäin arkkipiispan teol.sihteerille Soili Penttoselle anonyymisti yhtenä kokonaisuutena.

Mikäli haluat vaikuttaa tulevaisuutesi opintoihin, toivottavasti ehdit vastaamaan 20.5. mennessä : )

Ystävällisin terveisin,

Tuukka
————————————————————————————————————————————————————————

Esitys piispainkokoukselle ”Kirkon omat opinnot” -kokonaisuudesta:

Seminaarin johtokunta 8.4.2013

– Edellytetään teologin sv:n opiskelijoilta kirkon toimeen haettaessa; kirkkomusiikin sv:n opiskelijoilta vain soveltuvin osin (n. 1/3 alla olevista, merkitty K)
– Toteutus kahden vuoden kuluessa joka toinen viikko yhtenä iltana 3x 45 min; syyslukukaudella seitsemän ja kevätlukukaudella yhdeksän kertaa. Intensiivinen kesäkurssi myös mahdollinen
– Opettajina seminaarin opettajien lisäksi kirkollishallituksen ja seurakuntien henkilökuntaa sekä muita asiantuntijoita
– Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätöihin. Poissaolot korvataan toisena vuonna tai kesäkurssilla po. jakson osalta. Suoritustodistuksen allekirjoittavat arkkipiispa ja seminaarin johtaja.
– Kustannukset arviolta 1.000 e/vuosi; ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakuluja ja mahdollisia palkkioita.

Sisältö

1. Seurakunnan taloushallinto: Kirjanpidon perusteet
2. Seurakunnan taloushallinto: Talouden suunnittelu, talousarvio
3. Seurakuntahallinto: Valtuusto, Neuvosto, toimikunnat. K
4. Seurakuntahallinto; vuosikertomus, tavoiteohjelma,
vuosisuunnitelma
5. Hallinto: Kirkolliskokous ja -hallitus, Piispainkokous
6. Hallinto: Laki, Kirkkojärjestys, Ohjesäännöt
7. Johtaminen Johtamisteoriat
8. Kirkon johtamisen erityiskysymyksiä
9. Työntekijän jaksaminen; työnohjaus K
10. Työyhteisön kunto; ongelmien ennaltaehkäisy K
11. Henkilöstöhallinto, työsuhteet, työehdot K
12. Organisaatioteoriat; kirkko eri näkökulmista
13. Kirkon kehittämistoiminta,
14. Kirkon strategia; strategia käytännössä
15. Kirkko ja laatu; laatu palveluissa
16. Markkinointi; sisäinen ja ulkoinen markkinointi,
17. Tiedottaminen; K
18. Internet, sosiaaliset verkot K
19. Radiointi, TV, tallenteet, K
20. Kirkon suuret järjestöt K
21. Kiinteistöt, suojelusuunnitelma, riskien hallinta, vakuutukset, kuntokartoitus
22. Sakraaliesineet, säilytys, hoito, hankinta
23-26. Sielunhoidon erityiskysymyksiä
27-32. Vierailijoita K3

Teologit: 32 kertaa, 96 oppituntia á 45 min.
Kanttorit: 11 kertaa, 33 oppituntia á 45 min.

Opiskelijoiden palautteen perusteella kirkkomuusikkojen osallistumista on vähennetty kolmannekseen teologien osuudesta.
Jos piispainkokous katsoo hyväksi hyväksyä kirkon opintojen laajuuden ja sisällön, voi opetus käytännössä alkaa syyslukukaudella 201X.
Jatkossa opiskelijat osallistuisivat kirkon opintoihin toisen opiskeluvuoden syksystä alkaen.
Kirkkojärjestykseen tulee siinä tapauksessa tehdä lisäys, jossa teologian maisterin tutkinnon lisäksi edellytetään kirkon opintojen hyväksyttyä suorittamista 20XX ja sen jälkeen valmistuvilta.


Posted

in

by

Tags: