Paastoblogi: Suuri tiistai

Suuri tiistai – TALENTIT

 

Suuren viikon jumalanpalvelusveisuissa kulkee rinnakkain kaksi teemaa: toisaalta seurataan

jatkuvana kertomuksena Kristuksen kärsimyshistoriaa, mutta samalla Hänen viimeisiä

vaiheitaan heijastellaan jatkuvasti omaan elämäämme. Suurena tiistaina veisuissa muistellaan

erityisesti aikojen loppuun liittyviä vertauksia kymmenestä neitseestä (Matt. 25:1–13), joka

on läsnä koko alkuviikon ajan veisattavan troparin ”Katso, Ylkä tulee puoliyössä…” kautta,

sekä palvelijoille uskotuista talenteista (Matt. 25:14–30).

 

Erityisesti jälkimmäinen vertaus on puhutteleva. Siinä isäntä suo palvelijoidensa haltuun

rahaa, joista jotkut sijoittavat sen hyvin ja saavat suuren palkinnon, yksi taas kätkee sen ja tuo

koroitta takaisin. Vertauksessa käytetty rahayksikkö, talentti, on useimpien eurooppalaisten

kielten lahjakkuutta tarkoittavan sanan takana: vanhassa suomenkielisessä

raamatunkäännöksessä käytetty leiviskä ei tuonut samoja mielleyhtymiä.

Suuren tiistain virrelmästikiirojen doksastikon opettaa:

 

Sieluni, katso, Herra uskoo sinulle leiviskät. Ota ne pelvolla vastaan! Maksa lainaajallesi velka:

jakele almua köyhille, saa Herra ystäväksesi, jotta voisit tulla seisomaan Hänen oikealle

puolelleen, kun Hän tulee kirkkaudessaan, ja kuulisit Hänen autuutta uhkuvat sanansa:

palvelija, mene Herrasi iloon! Vapahtaja, suuren laupeutesi mukaan tee minut, synteihin eksynyt,

siihen kelvolliseksi!

 

Jumala on suonut meille kaikille kykyjä ja lahjoja, joita meidän tulee käyttää Jumalan

kunniaksi ja muiden ihmisten hyödyksi, jaellen almua köyhille. Herra kysyykin meiltä

viimeisellä tuomiolla, olemmeko sijoittaneet talenttimme hyvin ja maksaneet lainaajallemme

velan. Jokaiselle ihmiselle on suotu armolahjoja, jotka kaikki ovat yhtä arvokkaita: ne

ilmenevät usein arkisemmissa asioissa kuin esimerkiksi näkyvämmissä taiteellisissa ja

akateemisissa kyvyissä.

 

Myös jokainen liturgiapalvelus muistuttaa meitä tästä velvollisuudestamme. Kaikki hyvät

asiat ovat Jumalan lähettämiä. Meidän tehtävämme on kehittää ja enentää niitä sekä jakaa

niistä iloa myös läheisillemme. Siksi julistamme ennen ehtoollislahjojen pyhitystä: Sinun

omaasi, sinun omistasi me sinulle edeskannamme. Emme edeskanna vain leipää ja viiniä, vaan

koko itsemme ja olemuksemme, tekomme ja rakkautemme Jumalaa kohtaan: nämä kaikki

ovat Hänen suomiaan lahjoja. Suurella viikolla tarjoamme ylistysveisumme ja surumielisen

ilomme kulkiessamme yhdessä Kristuksen kanssa kohti hänen kärsimyksiään ja

ylösnousemustaan.

 

Teksti: Jaakko Olkinuora


Posted

in

by

Tags: