Paastoblogi: Suuri torstai

kuva1Suuri torstai 

 

Suurena torstaina

 

Suurena Torstaina Kirkko muistelee Kristuksen elämän viimeisiin vaiheisiin

liittyvää Ehtoollisen asettamista sekä siihen liittyviä tapahtumia: opetuslasten

jalkojen pesemistä sekä Juudaksen petosta.  Emme voi ymmärtää Ehtoollisen merkitystä, jos emme näe sitä maailman

luomisessa alkaneen ja Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa

täydelliseksi tulleen jumalallisen rakkauden lopullisena päämääränä.

Jumala on rakkaus ja Jumalan rakkauden ensisijainen lahja on elämä. Elämän

päämäärä ja sisältö on yhteys. Kristus asetti Pyhän Ehtoollisen elävän

yhteyden merkiksi ja välikappaleeksi. Voidakseen elää ihmisen on syötävä

ja juotava ja sillä tavalla tultava osalliseksi maailmasta. Paratiisissa tämä

elämä oli täydellistä. Jumalan rakkaus antoi ihmiselle elämän ja ihmisen

rakkaus Jumalaan muutti tämän elämän yhteydeksi Jumalan kanssa.

 

 

Elämä paratiisissa oli todellista eukaristista elämää. Synnin kautta ihminen menetti

tämän elämän. Hän rakasti itseään ja maailmaa niiden itsensä vuoksi, – teki

itsestään oman elämänsä sisällön ja päämäärän. Kohdistamalla rakkautensa

niihin hän hylkäsi todellisen rakkauden ja niin hän kuoli. Alkulähteestään ja

sisällöstään erotettuna elämä väistämättömästi turmeltui ja kuolema alkoi

vallita ihmisessä. Kuolema oli palkkana ystävyydestä maailman kanssa.

Ihmiselle oli annettu kutsumustehtävä. Hänen tuli muuttaa maailma

yhteydeksi Jumalan kanssa uskon, rakkauden ja palvonnan kautta.

 

Syntiinlankeemuksessa ihminen petti kutsumuksensa. Jumala kuitenkin

pysyi uskollisena. Hän aloitti uuden lunastus- ja pelastustyön, joka toteutuu

Kristuksessa, Jumalan Pojassa. Voidakseen palauttaa meidät alkuperäiseen

kauneuteen ja kutsumukseen, elämään Jumalan yhteydessä, Jumala

tuli ihmiseksi. Hän otti päällensä meidän ruumiillisuutemme, toiveemme,

rakkautemme ja koko elämämme. Kristuksessa me näemme todellisen,

täydellisen elämän, täydellisen yhteyden Jumalan kanssa. Jotta tuo yhteys

Jumalan kanssa olisi meillekin täydellinen, Jeesus ennen kärsimystään ja

kuolemaansa asetti Ehtoollisen sakramentin

 

Suurena Torstaina Jeesus loi yhteyden juutalaisten pääsiäisen ja

Ehtoollisen välille. Hän valaisi ymmärryksemme näkemään Hänet itsensä

Pääsiäiskaritsana. Näin ymmärrämme myös Ehtoollisen ja kärsimysten

välisen yhteyden. Jeesus uhrasi itsensä. Pääsiäiskaritsasta tuli Ehtoollisleipä

ja -viini, joissa Kristus jatkuvasti antaa itsensä uhriksi meidän edestämme

ja meidän elämäksemme. Jokainen Ehtoollinen on uhriateria ja joka kerran

osallistuessamme siitä osallistumme Kristuksen uhriin ja kärsimyksiin. Me

elämme vielä maailmassa ja Ehtoollista vietämme myös tämän maailman

muodon mukaan. Mutta maallisen ehtoollisen kautta olemme aina yhteydessä

iankaikkiseen ja taivaalliseen Ehtoolliseen.

 

Tänä päivänä muistamme myös Juudaksen. Sen, että hän petti

Elämänantajan. Kristuksen kavaltaminen saa meidät ymmärtämään,

että on olemassa myös väärin suuntautunutta ja vääristynyttä rakkautta,

joka kohdistuu siihen, mikä ei ansaitse rakkautta osakseen ja että synti

ja kuolema ja itsetuho kasvavat tällaisen rakkauden pohjalta. Tiedämme

Juudaksen kohtalon: Hän ei jaksanut enää nousta alennuksestaan Jumalan

armahdettavaksi. Ei Jumala ollut häntä hyljännyt, vaan Juudas itse oli

loitontunut todellisesta yhteydestä Jumalaan ja niin hän jäi pimeyteen

lopullisesti.

 

Suurena Torstaina muistelemme myös opetuslasten jalkojen pesemistä.

Ymmärrämme jalkojen pesemisen meille annettuna esikuvana nöyryydestä ja

veljellisestä palvelemisesta.

Suurta torstaita seuraavina päivinä elämme Kristuksen mukana

kärsimystapahtumat. Samoin meidän tulisi elää myös

ylösnousemustapahtuma ja iankaikkinen elämä. Kristus käy vapaehtoiseen

kuolemaan antaakseen meille elämän. Mekin olemme kulkeva kuoleman

kautta elämään. Se on jokaisen Kristuksen seuraajan tie. Kärsimyksen ja

haudan takaa loistaa jo Pääsiäisen valo ja ilo.

 

Teksti: isä Raimo Sissonen


Posted

in

by

Tags: